"Allah'ın kitabını menfaat karşılığında değiştirmişlerdir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla