"Allah'ın kelamını tahrif etmişlerdir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla