"Allah onlara azgınlıkları yüzünden ağır yasaklar koymuştur" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla