"Allah'ın sadece kendilerini sevdiği iddiasındadırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla