"Kendilerine Allah'tan bir azap dokunsa bile bunun ancak kısa süreli olacağını düşünürler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla