"Birbirlerine düşüp, kan akıtırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla