"İnkarcıları dost edinirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla