"İnsanları zenginliğe göre değerlendirirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla