"Ölümden korkuları çok fazladır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla