"Kendilerinin doğru yolda olduklarını iddia ederler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla