"Müminlerin yanlış yolda olduklarını sanırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla