"Müminlerle Allah hakkında tartışmaya kalkarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla