"Müminlere iyilik isabet ettiğinde üzülürler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla