"Kendi dinlerine uymadıkları için müminlerden hoşnut olmazlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla