"Hz. İsa ve Hz. Davud tarafından lanetlenmişlerdir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla