"Kuran'ı getirdiği için Hz.Cebrail'e düşman olmuşlardır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla