"Hz. İsa'yı öldürdüklerini zannetmektedirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla