"Allah'ın gönderdiği peygamberleri kıskançlıktan ötürü reddederler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla