"Tevrat'ın asıl hükümlerine uymazlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla