"Cinleri yüceltip Allah'a şirk koşarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla