"İslam'a kin ve hınç beslerler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla