"Kuran azgınlıklarını ve inkarlarını arttırır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla