"Allah'ın kendilerini öldükten sonra dirilteceğine inanmazlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla