"Ahiretin varlığına inanmazlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla