"Kıyametin varlığına inanmazlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla