"Dünyadaki tüm uğraşıları boşa gidecektir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla