"Servetlerine ve sayılarına çok olmasına güvenirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla