"Allah'ı kendilerinin yaptıklarından habersiz sanırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla