"Allah'ın anılmasına tahammül edemezler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla