"Kendi aralarında bile anlaşmazlık içindedirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla