"Sürekli bir şüphe ve endişe içindedirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla