"Allah'a karşı saygısızdırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla