"Boş ve amaçsız şeylere değer verirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla