"Allah'ın dinine karşı savaş açarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla