"İmana karşı inkarı sevip tercih ederler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla