"Allah'ın ayetlerine karşı büyüklenme içindedirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla