"Allah'ın ayetlerini çarpıtmaya çalışırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla