"Sapkın inançlarını asla terk etmezler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla