"İman edenlerin kötü duruma düşmelerini isterler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla