"Zorbalık yaparak iman edenlere karşı galip gelmeye çalışırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla