"Allah'ın gönderdiği elçileri yalanlarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla