"Allah'a, dine ve iman edenlere karşı kin ve nefret içindedirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla