"Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla