"Cehennemin en aşağı tabakasına atılacaklardır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla