"Allah onları dünyada hor ve aşağılık kılar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla