"Allah onların durumlarını mutlaka ortaya çıkarır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla