"Karşılıksız hiç bir şey yapmazlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla