"İman etmedikleri halde mümin oldukları izlenimini uyandırmak isterler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla