"Allah'ın müminlere olan desteğinin farkında değildirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla