"Sürekli kuruntulara aldanır, kuşkuya kapılırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla